Verzinken

Het verzinken beschermt materiaalsoorten als ijzer tegen de vorming van roest.

Werking van verzinken

Het verzinken gebeurt op drie manieren:

Doordat het oppervlak van het zink reageert met zuurstof in de lucht of water ontstaat er een oxidelaag, wat na een tijd het zink geheel afsluit voor zuurstof, de zogenaamde patinalaag. Hierdoor kunnen de zuurstofmoleculen het ijzer niet meer bereiken en geen roest-of oxidevorming veroorzaken.

Bij reactie met zuurstof vormen zich zinkoxiden, die daarbij uitzetten, zodat de beschermende laag goed afgesloten blijft.

Door de kathodische werking van het zink. De kathodische werking houdt in dat het zink zich opoffert voor het ijzer. Deze kathodische bescherming werkt alleen in waterige milieus en berust op het feit dat zink een lagere potentiaal heeft dan ijzer volgens de galvanische reeks. Daardoor blijven ook beschadigde plekken en boorgaten voor bouten en schroeven nog beschermd tegen roest.

Blootstelling aan water

Wordt ijzer (of een ander metaal) blootgesteld aan water, dan zullen sommige ionen in oplossing gaan. Ze laten een overschot aan elektronen achter zodat die plaats negatief geladen wordt, een zogenaamde anode. Omdat andere plaatsen een hogere potentiaal hebben zijn zij de kathoden. Deze ondervinden geen corrosie doordat er een constante aanvoer van elektronen is.

De opgeloste ionen vormen zouten met oxidatoren in het water, bijvoorbeeld zuurstof. Doordat de zouten vaak slecht oplosbaar zijn ontstaat er een neerslag op het metaal, en zo treedt, in dit geval, roestvorming op bij ijzer.

Methoden van verzinken

Elektrolytisch verzinken

Elektrolytisch verzinken, zie galvaniseren;

Thermisch verzinken

Thermisch verzinken, door dompelen in een bad met gesmolten zink;

Schooperen

Schooperen, waarbij zinkdraad of zinkpoeder door een spuitpistool getransporteerd en met een vlam verhit wordt;

Sherardiseren

Sherardiseren of diffusieverzinken, het aanbrengen van een zinklaag door verhitting van producten en zinkpoeder in een oven.

Meer weten?

Van Dun Bierens is gespecialiseerd in haar aanbod. Vraag een offerte aan voor de mogelijkheden of neem contact op voor uw vragen! Wij staan altijd voor u klaar.