Privacyverklaring

Deze website verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van haar gebruikers.

Verantwoordelijkheid

Van Dun Bierens B.V., gevestigd aan de Ledeboerstraat 15, 5048 AC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ledeboerstraat 15, 5048 AC Tilburg. Juul van Dun is verantwoordelijk voor de officiële gegevensbescherming van Van Dun Bierens B.V.. Je kan contact met hem opnemen door een e-mail testuren naar info@vandunbierens.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Dun Bierens B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gegevens over je activiteiten op onze website
- Gegevens over je surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongens zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echt niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons via info@vandunbierens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens

Van Dun Bierens B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Van Dun Bierens B.V. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Dun Bierens B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersoftware of -tools, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Dun Bierens B.V.) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Van Dun Bierens B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Het delen van je persoonlijke informatie met derden

Van Dun Bierens B.V. deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, omdat wij daar opdracht toe hebben gegeven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te komen tot eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Van Dun Bierens B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt Van Dun Bierens B.V. je persoonsgegevens met andere derden. Dit doen wij alleen met je uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of soortgelijke technieken die wijgebruiken

Van Dun Bierens B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en de gebruikerservaring. Cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren met cookies. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook eerder opgeslagen cookies verwijderen in de instellingen van je browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Van Dun Bierens B.V. of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je, of een bepaalde organisatie, een computerbestand toe te sturen met daarin alle opgeslagen persoonsgegevens die wij van jou of je organisatie hebben. Je kan om inzage, correctie, verwijdering of overdracht van het bestand verzoeken door een e-mail te sturen naar info@vandunbierens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met pasfoto bij te voegen. Om je te beschermen dienen MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN in zwart te zijn. Wij reageren zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken) op je verzoek. Tot slot kan je altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan je doen door op de volgende link te klikken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Van Dun Bierens B.V. neemt de beveiliging van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of eraan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vandunbierens.nl.